خدمات اعضای هیأت علمی - دانشگاه جهرم

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
عنوان خدمتنحوه ارائهراهنمای استفادهاطلاعات تکمیلیدریافت خدمتسوالات متداولSLAنظرسنجیتماس با پاسخگویی
عنوان خدمت کلانعنوان زیر خدمت
سامانه ارزیابی اساتید
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: 07154372252-داخلی 154
ترفیع پایه اساتید هیأت علمی
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: 07154372252-داخلی 170
سامانه تغذیه
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: 07154372252-داخلی 176
فکس
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)----تلفن: 07154372254
تبادل الکترونیکی مکاتبات ECE
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)----تلفن: 07154372252-داخلی 133
پست الکترونیک: dabirkhaneh@jahromu.ac.ir
سامانه اتوماسیون اداری
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: 07154372252-داخلی 120
اتوماسیون کتابخانه
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: 07154372252-داخلی 212
کاربران اینترنت
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: 07154372252-داخلی 133
پست الکترونیک: it@jahromu.ac.ir
سامانه اعضای هیأت علمی
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: 07154372252-داخلی 133
سامانه پست الکترونیکی
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: 07154372252-داخلی 133
آدرس آی پی: 34.239.148.127
سیستم عامل:
مرورگر: ()
تاریخ مشاهده: ۱۳ مهر ۱۴۰۲