ریاست دانشگاه

دکتر محمد عباس زاده جهرمی

 

عضو هیأت علمی دانشگاه جهرم؛ گروه فلسفه و کلام اسلامی          رتبه: دانشیار                      پایه: 13 

 

مدارج علمی و تحصیلی:

مقطع

رشته تحصیلی

محل

سال

پایان نامه

دکتری

الهیات- فلسفه و کلام اسلامی

دانشگاه قم

89-93

پیامدها و لوازم اخلاقی حرکت جوهری و حدوث جسمانی نفس

سطح چهار حوزه

الهیات

حوزه علمیه قم

78-90

ذهن و هوش مصنوعی

کارشناسی ارشد

مدرسی الهیات-فلسفه اسلامی

دانشگاه قم

84-86

قوای انسان و ارتباط آن با نفس

کارشناسی

کامپیوتر- نرم افزار

صنعتی امیرکبیر

74-78

------------------------

دیپلم

ریاضی و فیزیک

جهرم

1373

-------------------------

 

بهره‌گیری از دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم حضرات آیات عظام: شیخ جواد تبریزی (ره)، عبدالله جوادی آملی، محمدمهدی شب‌زنده‌دار، احمد عابدی و جعفر سبحانی ادام الله ظلهم. دروس فلسفه و عرفان: حضرات آیات انصاری شیرازی (ره)، عابدی، فیاضی، صمدی آملی ادام الله ظلهم


مقالات چاپ شده در نشریات نمایه شده:
1.    محمد عباس‌زاده جهرمی، «الهیات در ریاضیات» فصلنامه علمی-پژوهشی اندیشه نوین دینی، سال چهارم، شماره 12، فروردین 87. 
2.    محمد عباس‌زاده جهرمی، «تأثیر اخلاق و اعمال در اندیشه و ادراک انسان» فصلنامه علمی-پژوهشی اخلاق در علوم و فناوری، سال سوم، شماره 3و4، پاییز و زمستان 87. 
3.    محمد عباس‌زاده جهرمی، نصراله میمنه جهرمی، «تبیین و بررسی دلیل خداشناسی پاسکال: برهان شرط» فصلنامه علمی-پژوهشی اندیشه نوین دینی، شماره 23، زمستان 1389. 
4.    لطف اله دژکام، محمد عباس‌زاده جهرمی، «درمان ناباروری در چالش با حکمت و عدالت خداوند متعال» فصلنامه علمی پژوهشی الهیات تطبیقی، شماره 6، زمستان 1390. 
5.    محمد عباس‌زاده جهرمی، لطف اله دژکام، «معیار فردیت جنین» فصلنامه علمی پژوهشی طب و تزکیه، پاییز92، دوره22، شماره3. 
6.    محمد عباس‌زاده جهرمی، «مبادی انسان‌شناختی معجزه از منظر حکمت متعالیه و مشاء» فصلنامه علمی پژوهشی اندیشه نوین دینی، شماره 36، بهار1393. 
7.    محمد عباس‌زاده جهرمی، «دلیل معرفت در کلام امام سجاد علیه السلام»، دو فصلنامه علمی پژوهشی معرفت کلامی، شماره 12، بهار و تابستان 1393. 
8.    محمد عباس‌زاده جهرمی، عسکر دیرباز، «پیامدهای اخلاقی - تربیتی نظریه حدوث جسمانی و حرکت جوهری نفس»، فصلنامه علمی پژوهشی معرفت فلسفی، سال12، شماره4، تابستان 94.
9.    لطف اله دژکام، محمد عباس‌زاده جهرمی، محمد حسن دوامی، «روش تطبیق در متدولوژی اخلاق پزشکی از منظر اسلام»، فصلنامه علمی پژوهشی طب و تزکیه، دوره24، شماره2، تابستان94.   
10.    محمد عباس‌زاده جهرمی، غلامرضا فیاضی، «بساطت وجود در حکمت متعالیه و مشاء»، فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسرا، شماره22، زمستان 1393، ص5-26. 
11.    محمد عباس‌زاده جهرمی، «پیامدهای کلامی حرکت جوهری نفس» فصلنامه علمی پژوهشی اندیشه نوین دینی، شماره 43، زمستان1394، ص95-110.
12.    محمد عباس‌زاده جهرمی، لطف اله دژکام، «نقش بنیادی اخلاق متعالیه در اخلاق حرفه ای مبتنی بر نگرش علامه طباطبائی (ره)»، رتبه علمی پژوهشی در همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه‌ای، آبان1395.
13.    محمد عباس‌زاده جهرمی، «مقایسه متدولوژی حاکم بر خاستگاه علوم نوین و علوم اسلامی با تأکید بر جایگاه عقل»، دو فصلنامه علمی پژوهشی عقل و دین، بهار و تابستان97، ص147-174.
14.    محمد عباس‌زاده جهرمی، «مراتب هستی در حکمت مشاء و متعالیه با تأکید بر نگرش علامه خفری»، فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی، تابستان97، سال پنجم، شماره دوم، پیاپی17، ص29-50.
15.    محمد عباس‌زاده جهرمی، «جایگاه قوة قدسیه در ایفای نقش مختصات نبی»، فصلنامه علمی پژوهشی آینه معرفت، بهار98، شماره 58، ص101-120.
16.    محمد عباس‌زاده جهرمی، معصومه امیری، «نوآوری نگرش علامه خفری پیرامون کلام الهی»، دو فصلنامه تاملات فلسفی دانشگاه زنجان، سال ده، شماره 24، بهار و تابستان99، ص105-125.
17.    محمد عباس‌زاده جهرمی، «حیات زمین از منظر قرآن کریم»، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تفسیری، دوره 11، شماره 41، بهار 1399. 
18.    رضا روحانی، رضا شجری، محمد عباس زاده جهرمی، معصومه مصلی نژاد، «معادشناسی عرفانی در مرصادالعباد با رویکرد معناشناسی»، مطالعات عرفانی،‌ تاییدیه چاپ.
19.    محمد عباس‌زاده جهرمی، معصومه مصلی نژاد، «جستاری بر حسن و قبح عقلی در نهج البلاغه»، فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه، سال نهم، شماره 33، بهار 1400، ص57-70.
20.    نصراله میمنه جهرمی، محمد عباس‌زاده جهرمی، « بررسی و تحلیل فراموشی و اشتباه صاحب عصمت در امور عادی و اجتماعی»، فصلنامه علمی-پژوهشی اندیشه نوین دینی، تاییدیه چاپ زمستان 1400.

21.    Abbaszadeh Jahromi M, "A Systematic glance on Medical Ethics in Islam", International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJBR), Vol 7, June 2018. pp515-527
22.    Dezhkam L, Abbaszadeh Jahromi M, Davami, M.H., Kalani, N, "Transcendental (Motaalieh) Methodology in Medical Ethics", International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJBR), Vol 7, July 2016. pp515-527 
23.    Davami, M.H., Dezhkam L, Abbaszadeh Jahromi M, Kalani, N, "Experimental Method Position in Medical Ethics Methodology", International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJBR), Vol 7, July 2016. pp510-514 
ج- علمی-ترویجی
24.    محمد عباس‌زاده جهرمی، «دلال و ادب مواجهه با آن در لسان ادعیه اهل بیت علیهم السلام» فصلنامه علمی ترویجی معرفت، شماره229، دی1395، ص37-45. (ISC)
25.    محمد عباس‌زاده جهرمی، «نگرش کلامی به ملاک انسانیت با تکیه بر متون دینی» پذیرفته شده در فصلنامه علمی ترویجی معرفت، شماره244، فروردین97، 45-56. (ISC)
کتب:
1- کتاب درسی ویژه گروه معارف اسلامی «درآمدی بر انسان‌شناسی اسلامی ویژه رشته‌های فنی-مهندسی» دانشگاه معارف اسلامی، 1392.محمد عباس زاده جهرمی، لطف اله دژکام
2- کتاب «نگاهی تطبیقی به خداشناسی اسلام و یهود»، گروه پژوهشی دین‌شناسی تطبیقی پیمان غدیر، 1390. لطف اله دژکام، محمد عباس زاده جهرمی، حیدرعلی میمنه
3- کتاب «مقایسه تطبیقی ذهن و هوش مصنوعی»، گروه پژوهشی دین شناسی تطبیقی پیام غدیر، زمستان 1390. محمد عباس زاده جهرمی.
4- کتاب «قوای انسان و ارتباط آن با نفس»، انتشارات دانشگاه جهرم، 1391. محمد عباس زاده جهرمی
5-تدوین «مجموعه مقالات همایش ملی شهرستان جهرم وانقلاب اسلامی»، 1390. محمد عباس زاده جهرمی

فعالیتهای اجرایی:
1.    رئیس دفتر بازرسی و نظارت بر انتخابات شورای نگهبان استان فارس از مهر99
2.    رئیس هیات نظارت بر انتخابات استان فارس و شهرستان شیراز در انتخابات ریاست جمهوری 1400
3.    دو دوره مدیر مجمع عالی حکمت اسلامی شعبه شیراز، از 97/12/01 تاکنون
4.    معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه جهرم، از بهمن 98 تا مهر99
5.    دو دوره دبیر هیأت اجرایی جذب هیأت علمی دانشگاه جهرم از مهر 93 تا بهمن98
6.    عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه جهرم، از 94 تاکنون
7.    عضو کمیته منتخب ترفیع پایه اعضای هیأت علمی دانشگاه جهرم
8.    شش سال مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه جهرم
9.    مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه جهرم 
10.    سرپرست دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه جهرم از 1391 تا 1394
11.    شش سال عضو شورای پژ‍وهشی دانشگاه جهرم 
12.    رییس و عضو مؤسس گروه پژوهشی دین شناسی تطبیقی پیمان غدیر، تأیید در شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم 
13.    عضو شورای نشر همایش ملی شهرستان جهرم و انقلاب اسلامی، مجتمع آموزش عالی جهرم، بهمن 1389.
14.    عضو کمسیون تخصصی علوم و معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی جهرم
15.    پژوهشگر برجسته در بخش استادان گروه معارف اسلامی جشنواره ملی معارف 1390
16.    پژوهشگر برتر اساتید دانشگاه جهرم در سال 1392 و 1395
17.    دبیر علمی همایش ملی بزرگداشت شخصیت علمی شمس الدین محمد خفری (ره) در سال95-96
18.    دبیر اجرایی همایش ملی بزرگداشت ملاصدرا، خرداد 1401

داوری مقالات  
1.    داوری 3 مقاله برای نشریه علمی پژوهشی اندیشه نوین دینی؛ 6مقاله برای نشریه علمی پژوهشی ذهن؛ دو مقاله برای نشریه علمی پژوهشی طب و تزکیه؛ 4 مقاله برای نشریه علمی پژوهشی معارف قرآن، و یک مقاله برای نشریه علوم پزشکی صدرا
2.    داوری مقالات اولین همایش سراسری اخلاق در شیوه‌های نوین درمان ناباروری؛ دومین همایش سراسری اخلاق در شیوه‌های نوین درمان ناباروری؛ اولین همایش بین المللی اخلاق تولید مثل و سومین همایش سراسری اخلاق در شیوه‌های نوین درمان ناباروری. همایش ملی شهرستان جهرم در انقلاب اسلامی؛ همایش قرآن و طب، دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 

سوابق تدریس

عنوان

مقطع

محل تدریس

سال تدریس

اندیشه اسلامی1و2، انسان در اسلام، اخلاق کاربردی، آیین زندگی، تفسیر موضوعی قرآن، منطق، نهایه الحکمه

کارشناسی

دانشگاه جهرم- دانشگاه علوم پزشکی شیراز وجهرم

از 87تاکنون

قواعد عربی- نثر عربی

ارشد

دانشگاه جهرم

سه ترم از92

فلسفه اسلامی1

ارشد

دانشگاه معارف

92-93

مبانی فلسفی کلامی قرآن و حدیث، تاریخ فلسفه اسلامی1، منطق و شرح منظومه

کارشناسی

دانشگاه قم

94-95

اندیشه اسلامی-اخلاق کاربردی

کارشناسی

دانشگاه تهران

94-95

شرح تجرید، قواعد کلامی، کلام تطبیقی، علم النفس، نهایه الحکمه

سطح3

حوزه علمیه خواهران شیراز، گراش و جهرم

95تاکنون

 

مقالات چاپ شده در نشریات نمایه نشده:
1.    محمد عباس‌زاده جهرمی، «شناخت شیطان و روش مقابله با وسوسه‌هایش»، پژوهشنامه پیمان غدیر شماره سه، پائیز 84.
2.    لطف اله دژکام، محمد عباس‌زاده جهرمی، «حیات از منظر قرآن و فلاسفه غرب و شرق»، پ‍ژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم، شماره 3، تابستان 1388.
3.    لطف اله دژکام، محمد عباس‌زاده جهرمی، «تشبیه وتنزیه یهودی در مقایسه با توحید ناب اسلامی» نشریه پیام غدیر، شماره 15، زمستان 1387.
4.    محمد عباس‌زاده جهرمی، لطف اله دژکام، «توحید ذاتی یهود از دیدگاه قرآن کریم» نشریه پیام غدیر، شماره 15، زمستان 1387.
5.    محمد عباس‌زاده جهرمی، «جایگاه قوای انسان در تبیین وحی از منظر حکمت متعالیه و مشاء» نشریه پیام غدیر، شماره 19، بهار 1391.

 

مقالات ارائه شده در همایش ها
1-    محمد عباس‌زاده جهرمی، «مرگ؛ حیاتی پس از حیات»، دومین همایش سراسری معاد به صورت سخنرانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، اردیبهشت 1389. (مقاله کامل)
2-    سید محمد غروی، محمد عباس‌زاده جهرمی، «ذهن و هوش مصنوعی»، ارائه شده به همایش بین المللی روز جهانی فلسفه در سال 2010، آذر 1389، تهران. (مقاله کامل)
3-    محمد عباس‌زاده جهرمی، لطف اله دژکام، «مقایسه مبانی رابطه نفس و بدن از منظر حکمت متعالیه با انسان از منظر قرآن» به همایش بین المللی آموزه‌های دینی و مسأله  نفس و بدن، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی. (مقاله کامل)  
4-    محمد عباس‌زاده جهرمی، «ارتباط خالق و مخلوق در اندیشه آیت الله سید عبد الاعلی سبزواری»، همایش بین الملی بزرگداشت آیت الله العظمی سید عبدالاعلی موسوی سبزواری، 1389، (مقاله کامل)
5-     غلامعلی مهربان، محمد عباس‌زاده جهرمی، «نقش آیت الله آیت اللهی در انقلاب اسلامی جهرم»، همایش ملی شهرستان جهرم و انقلاب اسلامی به صورت سخنرانی، 27و28 بهمن 1389، مجتمع آموزش عالی جهرم. (مقاله کامل)
6-     محمد عباس‌زاده جهرمی، «جایگاه الگو در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی»، همایش ملی شهرستان جهرم و انقلاب اسلامی به صورت سخنرانی، 27و28 بهمن 1389، مجتمع آموزش عالی جهرم. (مقاله کامل)
7-     محمد عباس‌زاده جهرمی، «مقایسه رشد مدارس و مساجد قبل و بعد از انقلاب اسلامی در شهر جهرم»، همایش ملی شهرستان جهرم و انقلاب اسلامی به صورت سخنرانی، 27و28 بهمن 1389، مجتمع آموزش عالی جهرم. (مقاله کامل)
8-    محمد عباس‌زاده جهرمی، «نقش وجود شناسی قوای انسان در نظام تربیتی ملاصدرا»، سیزدهمین همایش بزرگداشت حکیم ملاصدرا تحت عنوان تربیت فلسفی و فلسفه تربیت، 31 اردیبهشت 1388، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا. (مقاله کامل)
9-    محمد عباس‌زاده جهرمی، «مبانی فلسفی تأثیر مزاج در سلامت جنین» پذیرفته شده به صورت پوستر در کنگره بین المللی طب سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مازندران آبان 1387. (چکیده)
10-    محمد عباس‌زاده جهرمی، «جایگاه اعتدال مزاج در نظام تربیتی صدر المتألهین» به سیزدهمین همایش بزرگداشت حکیم ملاصدرا تحت عنوان تربیت فلسفی و فلسفه تربیت 31 اردیبهشت 1388، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا. (چکیده مقاله)
11-    محمد عباس‌زاده جهرمی، «نقش اضطراب در تبیین نحوه ارتباط نفس با قوای انسان»، همایش طب و قرآن، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، خرداد 1388، پوستر. (چکیده مقاله)
12-    محمد عباس‌زاده جهرمی، «جایگاه اعتدال مزاج در حفظ باروری»، اولین همایش کشوری حفظ باروری، پ‍ژ‍وهشکده ابن‌سینا، دیماه 1388، به صورت پوستر. (چکیده مقاله)
13-    محمد عباس‌زاده جهرمی، «از عدالت اخلاقی تا اعتدال متعالی»، چهاردهمین همایش بزرگداشت حکیم ملاصدرا تحت عنوان تربیت فلسفی جوان امروز اول خردادماه 1389، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا. (چکیده مقاله)
14-    Dezhkam Lotfolla; Abbaszadeh Jahromi, Mohammad, "Theological challenge of IVF", The 17th Annual Meeting of The Middle East Fertility Society, 6-9 October 2010, Damascus. (abstract)
15-    Abbaszadeh Jahromi, Mohammad; Dezhkam Lotfolla, " Is Fetus a single sole?", The 17th Annual Meeting of The Middle East Fertility Society, 6-9 October 2010, Damascus. (abstract)
16-    Abbaszadeh Jahromi, Mohammad; Dezhkam Lotfolla, "Cure of barrenness in challenge of God's justice and wisdom", The 17th Annual Meeting of The Middle East Fertility Society, 6-9 October 2010, Damascus. (abstract)
17-    Abbaszadeh Jahromi, Mohammad, "The temperance physical constitution interference at cure of barrenness", The 17th Annual Meeting of The Middle East Fertility Society, 6-9 October 2010, Damascus. (abstract)
18-    Dezhkam L, Abbaszadeh Jahromi M, "ART Technologies; real treatment or no?", Iranian Journal of Reproductive Medicine, Vol 10, Supplement 1, Apr 2012. (ISI)
19-    Abbaszadeh Jahromi M, Dezhkam L, Poortowhidi S, "A Comparing between differentiation process and reproductive cloning", Iranian Journal of Reproductive Medicine, Vol 10, Supplement 1, Apr 2012. (ISI)
20-    Abbaszadeh Jahromi M, Dezhkam L, "Infertility treatments and Islamic Jurisprudence", Iranian Journal of Reproductive Medicine, Vol 10, Supplement 1, Apr 2012. (ISI)
21-     محمد عباس‌زاده جهرمی، لطف اله دژکام، «نظریه‌های زیستی در مواجهه با آیات قرآن»، همایش سراسری قرآن پژوهی و طب، به صورت سخنرانی، 26 اردیبهشت 1390، دانشگاه علوم پزشکی جهرم. (چکیده مقاله)
22-     لطف اله دژکام، محمد عباس‌زاده جهرمی، «نحوه مواجهه با احادیث طبی از دیدگاه شیخ مفید و شیخ صدوق»، همایش سراسری قرآن پژوهی و طب، به صورت سخنرانی، 26 اردیبهشت 1390، دانشگاه علوم پزشکی جهرم. (خلاصه مقاله)
23-     لطف اله دژکام، محمد عباس‌زاده جهرمی، «آناتومی بدن انسان در قرآن»، همایش سراسری قرآن پژوهی و طب، به صورت پوستر، 26 اردیبهشت 1390، دانشگاه علوم پزشکی جهرم. (خلاصه مقاله)
24-     محمد عباس‌زاده جهرمی، لطف اله دژکام، محمد اسماعیل مصلی نژاد، «ضرورت ثبت خدمات باروری در ایران»، دومین همایش سراسری اخلاق و شیوه های نوین درمان ناباروری، آذر 1390، دانشگاه علوم پزشکی جهرم. (خلاصه مقاله)
25-     لطف اله دژکام، حیدرعلی میمنه، محمد عباس‌زاده جهرمی، «روش های جدید درمان ناباروری و فقه اسلام»، دومین همایش سراسری اخلاق و شیوه‌های نوین درمان ناباروری، آذر 1390، دانشگاه علوم پزشکی جهرم. (خلاصه مقاله)
26-     محمد عباس‌زاده جهرمی، حیدرعلی میمنه، لطف اله دژکام، «مقایسه مواضع کلیسای کاتولیک و مراجع شیعه درخصوص درمان ناباروری»، دومین همایش سراسری اخلاق و شیوه های نوین درمان ناباروری، آذر 1390، دانشگاه علوم پزشکی جهرم. (خلاصه مقاله)
27-     محمد عباس‌زاده جهرمی، لطف اله دژکام، محمد حسن دوامی، «کمکهای فلسفه به اخلاق پزشکی»، دومین همایش سراسری اخلاق و شیوه های نوین درمان ناباروری، آذر 1390، دانشگاه علوم پزشکی جهرم. (خلاصه مقاله)
28-     حیدرعلی میمنه، لطف اله دژکام، محمد عباس‌زاده جهرمی، «روش‌های اخلاق پزشکی در مسیحیت»، دومین همایش سراسری اخلاق در شیوه های نوین درمان ناباروری، آذر 1390، دانشگاه علوم پزشکی جهرم. (خلاصه مقاله)
29-     لطف اله دژکام، محمد حسن دوامی، محمد عباس‌زاده جهرمی، «نظریه های فلسفی و تأثیر آن بر اخلاق پزشکی»، دومین همایش سراسری اخلاق و شیوه های نوین درمان ناباروری، آذر 1390، دانشگاه علوم پزشکی جهرم. (خلاصه مقاله)
30-    لطف اله دژکام، محمد عباس‌زاده جهرمی، حیدرعلی میمنه «راهکارهای فقهی در استفاده از درمان‌های ناباروری»، همایش بین المللی اخلاق و ادیان، پژوهشگاه علوم وحیانی اسرا، 1391. (خلاصه مقاله)
31-     محمد عباس‌زاده جهرمی، «مقایسه انسان‌شناسی مکاتب فلسفی مشاء و متعالیه» شانزدهمین همایش بزرگداشت حکیم ملاصدرا تحت عنوان انسان و جهان اول خرداد1391، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا. (خلاصه مقاله)
32-    Abbaszadeh Jahromi M, Dezhkam L, "Deserving Parents: the right of babies born by assisted reproductive technologies", 1st International Congress on Reproductive Ethics  and 3th national Congress on Ethics and Modern Methods of Infertility Treatment, 18-20 December 2013, Jahrom. (abstract)
33-    Abbaszadeh Jahromi M, Dezhkam L, "Children's rights to parentage and identity in assisted reproductive technologies", 1st International Congress on Reproductive Ethics  and 3th national Congress on Ethics and Modern Methods of Infertility Treatment, 18-20 December 2013, Jahrom. (abstract)
34-    Abbaszadeh Jahromi M, Dezhkam L, "Assisted reproductive technologies and embryo eligibility", 1st International Congress on Reproductive Ethics  and 3th national Congress on Ethics and Modern Methods of Infertility Treatment, 18-20 December 2013, Jahrom. (abstract)
35-    Dezhkam L, Abbaszadeh Jahromi M, "Embryo's right of life and assisted reproductive technologies", 1st International Congress on Reproductive Ethics  and 3th national Congress on Ethics and Modern Methods of Infertility Treatment, 18-20 December 2013, Jahrom. (abstract)
36-    Rahmanian M, Abbaszadeh Jahromi M, "Using artificial intelligence algorithms to resolve problems in parentage registration for children born by assisted reproductive technologies", 1st International Congress on Reproductive Ethics  and 3th national Congress on Ethics and Modern Methods of Infertility Treatment, 18-20 December 2013, Jahrom. (abstract)

 

عضو کمیته‌های علمی
1.    عضو کمیته علمی و مسؤول کمیته تخصصی فلسفه و کلام اولین همایش سراسری اخلاق در شیوه های نوین درمان ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، آذر88.
2.    عضو کمیته علمی کنگره قرآن پژوهی و طب، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، اردیبهشت 1390.
3.    معاون و جانشین دبیر علمی، عضو کمیته علمی و عضو هیأت رئیسه همایش ملی شهرستان جهرم و انقلاب اسلامی، مجتمع آموزش عالی جهرم، بهمن 1389.
4.    عضو کمیته علمی دومین همایش سراسری اخلاق در شیوه های نوین درمان ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، آذرماه 90.
5.    عضو کمیته علمی گروه اخلاق پرشکی نوزدهمین کنگره سراسری باروری و ناباروری ایران، اسفند 91
6.    عضویت در انجمن علمی انقلاب اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی
7.    عضو کمیته علمی دومین همایش ملی قرآن پژوهی و طب، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، اردیبهشت 1391.
8.    عضو کمیته علمی اولین همایش بین المللی اخلاق تولید مثل و سومین همایش سراسری اخلاق در شیوه های نوین درمان ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، آذرماه 92.


فعالیتهای فرهنگی:
1.    همکاری با نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز به مدت یکسال 1385
2.    همکاری با واحد پرسمان نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها (قم) 1386
3.    عضو شورای فرهنگی مجتمع آموزش عالی جهرم سالهای 1388تا 1390 و دانشگاه جهرم از 1390تاکنون
4.    عضو کمیته انضباطی مجتمع آموزش عالی جهرم سالهای 1388تا 1390 و دانشگاه جهرم از 1390تاکنون
5.    سرپرست دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه جهرم از 1391 تا 1394
6.    عضو کمیته تخصصی علوم و معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، نماینده رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها


شرکت در کارگاه، نشست و همایش ها:
1.    کارگاه «روش تحقیق»، دانشگاه معارف
2.    کارگاه « معرفت شناسی اسلامی و فلسفه علم» و «اصول تعلیم و تربیت»، دانشگاه شیراز
3.    کارگاه «انسان در چالش با علوم جدید»، معاونت اساتید قم
4.    کارگاه «نقد کتاب آیین زندگی» معاونت اساتید قم
5.    کارگاه «اخلاق حرفه‌ای»، دانشگاه جهرم
6.    کارگاه «روش تحقیق کیفی» دانشگاه علوم پزشکی جهرم
7.    کارگاه «اخلاق در آموزش با تأکید بر خصوصیات استاد فرزانه» در دانشگاه علوم پزشکی جهرم.
8.    نقد کتاب «مبانی اندیشه اسلامی 2» دانشگاه معارف اسلامی قم. 
9.    سیزدهمین همایش بزرگداشت حکیم ملاصدرا تحت عنوان تربیت فلسفی و فلسفه تربیت 31 اردیبهشت 1388، تهران.
10.    اولین همایش سراسری اخلاق در شیوه‌های نوین درمان ناباروری، 25-27آذر 1388، دانشگاه علوم پزشکی جهرم.
11.    پانزدهمین سمینار تازه‌های باروری و ناباوری «حفظ باروری»، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی تولید مثل، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و پ‍‍ژوهشگاه ابن‌سینا
12.    دومین همایش سراسری معاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم.
13.    چهاردهمین همایش بزرگداشت حکیم ملاصدرا تحت عنوان تربیت فلسفی جوان امروز
14.    هفدهمین همایش بین المللی mefs (Annual Meeting of Middle East Fertility Society) سوریه 6-9 اکتبر 2010
15.    نشست فصلی مرکز تحقیقات باروری و ناباروری «ترمینولوژی فقه باروری و ناباروری» دانشگاه علوم پزشکی جهرم، 
16.    دوره آموزشی توانمندسازی اساتید معارف اسلامی، «تاریخ اسلام و سیره نبوی»
17.    کارگاه آموزشی «مسیحیت و پدیده تمایل جوانان به مسیحیت»، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی
18.    نشست فصلی مرکز تحقیقات باروری و ناباروری «انسان‌شناسی و نقش آن در تصمیم‌های اخلاق پزشکی و رابطه فقه، اخلاق و حقوق» دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 
19.    نشست علمی «تحلیل مسائل سیاسی روز و آینده انقلاب اسلامی» دانشگاه معارف اسلامی و انجمن علمی انقلاب اسلامی ایران
20.    کارگاه «روش تدریس»، قم معاونت اساتید دروس معارف اسلامی.
21.    کارگاه «اخلاق حرفه‌ای با تأکید بر اخلاق پزشکی» دانشگاه علوم پزشکی جهرم.
22.    نشست علمی بررسی و نقد کتاب اندیشه اسلامی2، نویسنده کتاب دکتر محمد محمدرضایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
23.    سخنرانی «ترمینولوژی فقه باروری و ناباروری»، نشست فصلی اردیبهشت 89 ، دانشگاه علوم پزشکی جهرم.
24.    کارشناس نشست هم‌اندیشی استادان «نسبیت یا اطلاق اخلاق» دانشگاه جهرم 
25.    کارشناس نشست «هوش مصنوعی از دیدگاه فلسفه» مجمع عالی حکمت اسلامی، 
26.    کارگاه ضیافت اندیشه استادان، «اخلاق حرفه ای» دانشگاه جهرم
27.    توانمندسازی اساتید، «اثبات خداوند و توحید از دیدگاه عقل و نقل با رویکرد شیعی» دانشگاه جهرم
28.    کارگاه آموزشی مبانی زیستی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم.