معرفی بخش بین الملل

به منظور ایجاد همکاری‌های علمی با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی خارج از کشور و یکپارچه نمودن فعالیت های دانشگاه در این خصوص، دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه جهرم فعالیت خود را آغاز کرده و در راستای اهداف دانشگاه برای توسعه علمی و حضور در عرصه‌های بین‌المللی و همچنین پذیرش دانشجوی خارجی، عهده‌دار ایجاد ارتباط و همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز علمی در سطح بین‌المللی گردیده است.

شما می توانید جهت برقراری تماس با ما از طریق شماره های زیر اقدام کنید:

00987154372252 و شماره داخلی 119

00989177921227 

 

مجموعه وظایف ، اختیارات و فعالیت های مدیریت همکاری های علمی بین المللی عبارتند از:

1. بررسی‌های لازم جهت شناخت وضعیت دانشگاه‌های سایر کشورها به منظور تدوین برنامه‌های همکاری با آنها در راستای سیاست بین‌المللی‌سازی دانشگاه

2. انجام اقدامات لازم برای جذب دانشجوهای غیرایرانی و ایجاد فضای علمی فرا ملیتی

3. ایجاد شرایط لازم برای جذب و پیگیری فرایند پذیرش دانشجویان بین المللی

4. پیگیری اقدامات و هماهنگی های لازم برای عقد تفا هم نامه های بین المللی با هدف تبادل دانشجو

5. کمک به ارتقای آموزش خلاق بر اساس تجارب بین‌المللی

6. تلاش در جهت جذابیت بیشتر دانشگاه برای اساتید و دانشجویان غیر ایرانی

7. اقدام های لازم برای شناساندن ظرفیت ها و امتیازهای موجود در دانشگاه درسطوح بین المللی

8. تدوین خط مشی‌ها و برنامه‌های مربوط به روابط و همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای دانشگاه با سایر دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی بین‌المللی و شناساندن هرچه بیشتر دانشگاه در جوامع بین‌المللی

9.  انجام مکاتبات خارجی دانشگاه با دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور

10. پذیرش‌ هیأت های‌ میهمان‌ از دانشگاههای‌ خارجی‌ یا سازمانهای‌ بین‌المللی‌ جهت‌ بازدید از دانشگاه‌ و نیز اعزام‌ هیأتهایی‌ جهت‌ بازدید و مذاکره‌ با دانشگاههای‌ همکار و یا شرکت‌ در اجلاسیه‌های‌ سازمانهای‌ بین‌المللی‌

11. انجام اقدامات لازم جهت شرکت اعضای هیأت علمی دانشگاه در کنگره ها، کنفرانس ها و سمینارهای خارجی و داخلی

12. انجام امور مربوط به عقد یادداشت تفاهم‌ها، بیانیه‌ها، موافقت نامه‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری با سایر کشورها