معرفی دانشگاه

دانشگاه جهرم در سال 1352 برای نخستین بار به صورت دانشکده ی علوم پایه راه اندازی شد که بعد از انقلاب اسلامی فعالیت آن متوقف گردید و سپس در سال 1385 در سفر اول هیأت دولت به استان فارس کلنگ مرکز آموزش عالی جهرم بر زمین زده شد و این مرکز فعالیت خود را از سال 1386 آغاز و با افزایش رشته ها در سال 1388 از مرکز آموزش عالی به مجتمع آموزش عالی جهرم ارتقاء یافت تا اینکه با توسعه و رشد آن و پس از پیگیری های فراوان در سال 1390 این مجتمع آموزش عالی به دانشگاه جهرم ارتقاء پیدا کرد.                                         

در حال حاضر این دانشگاه با چهار دانشکده فنی و مهندسی، علوم پایه، ادبیات و علوم انسانی و دانشکده کشاورزی با 24رشته در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و بیش از 2000 دانشجو و 80 عضو هیات علمی به عنوان دومین دانشگاه استان فارس، بعد از دانشگاه شیراز معرفی می گردد.

دانشکده فنی و مهندسی دارای رشته های: مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر 

دانشکده علوم پایه دارای رشته های: فیزیک، فیزیک مهندسی، آمار، ریاضی 

دانشکده علوم انسانی دارای رشته های: حسابداری، مترجمی زبان انگلیسی، زبانشناسی همگانی، علوم ورزشی، فلسفه و کلام اسلامی، زبان و ادبیات فارسی 

دانشکده کشاورزی دارای رشته های: علوم و مهندسی آب، علوم باغبانی، مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، علوم و صنایع غذایی، مهندسی مکانیک بیوسیستم 

بدون شک وجود ظرفیت هایی همچون دبیرخانه مستقل جذب اعضای هیات علمی، مرکز آموزش های آزاد و مجازی، دفتر کار آفرینی و ارتباط با صنعت،  دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه به عنوان تنها دفتر نهاد در استان پس از دانشگاه شیراز و مرکز تخصصی آپا (آگاهی، پشتیبانی، امداد) به عنوان تنها مرکز در کلیه شهرستان های استان فارس با توانمندی هایی منطقه ای و ملی، دانشگاه جهرم را به عنوان دانشگاهی تاثیرگذار در استان خود معرفی کرده است.