سامانه اتوماسیون اداری

شناسه۸
عنوان خدمت/وظیفهسامانه اتوماسیون اداری
دسته بندیخدمات اعضای هیأت علمی - خدمات کارکنان
ار‌ائه دهندهمدیریت امور اداری
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://office.jahromu.ac.ir/UserLogin.aspx
شماره تماس07154372252-داخلی 120
آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۵ )

نظر شما :