سامانه پست الکترونیکی

شناسه۳
عنوان خدمت/وظیفهسامانه پست الکترونیکی
دسته بندیخدمات دانشجویان - خدمات اعضای هیأت علمی - خدمات کارکنان
ار‌ائه دهندهگروه امور فناوری اطلاعات و ارتباطات
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
درخواست الکترونیکی خدماتhttps://mail.jahromu.ac.ir/
شماره تماس07154372252-داخلی 133
آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۲ )

نظر شما :