خدمات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
عنوان خدمت/وظیفهدسته بندیار‌ائه دهنده
پرداخت شهریه دانشجوخدمات دانشجویانمدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
ثبت پرونده الکترونیکی دانشجوخدمات دانشجویان - خدمات کارکنانمدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
مشاهده نمره و ثبت اعتراض به نمرهخدمات دانشجویانمدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
تقاضای انصراف از تحصیل با اخذ مدرک معادل کاردانیخدمات دانشجویانمدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
درخواست حذف نیمسالخدمات دانشجویانمدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
ثبت درخواست حذف درسخدمات دانشجویانمدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
ثبت درخواست فرم ارجاع به شورای آموزشیخدمات دانشجویانمدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
درخواست مرخصی تحصیلیخدمات دانشجویانمدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
درخواست استرداد شهریهخدمات دانشجویانمدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
درخواست کارآموزیخدمات دانشجویانمدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
درخواست انتقالی و مهمانخدمات دانشجویانمدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
درخواست فارغ االتحصیلی و صدور مدرکخدمات دانشجویانمدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
درخواست تسویه حسابخدمات دانشجویانمدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
درخواست گواهی اشتغال به تحصیلخدمات دانشجویانمدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
سامانه ارزیابی اساتیدخدمات دانشجویان - خدمات اعضای هیأت علمیگروه نظارت و ارزیابی
ترفیع پایه اساتید هیأت علمیخدمات اعضای هیأت علمیدبیرخانه هیأت اجرایی جذب
سامانه تغذیهخدمات دانشجویان - خدمات اعضای هیأت علمی - خدمات کارکنانتغذیه
فکسخدمات اعضای هیأت علمی - خدمات کارکنانگروه امور فناوری اطلاعات و ارتباطات
تبادل الکترونیکی مکاتبات ECEخدمات اعضای هیأت علمی - خدمات کارکنانگروه امور فناوری اطلاعات و ارتباطات
سامانه اتوماسیون اداریخدمات اعضای هیأت علمی - خدمات کارکنانمدیریت امور اداری
آدرس آی پی: 3.238.90.95
سیستم عامل:
مرورگر: ()
تاریخ مشاهده: ۱۳ مهر ۱۴۰۱