درخواست گواهی اشتغال به تحصیل

شناسه۱۴
عنوان خدمت/وظیفهدرخواست گواهی اشتغال به تحصیل
دسته بندیخدمات دانشجویان
ار‌ائه دهندهمدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://sess.jahromu.ac.ir
شماره تماس07154372252-داخلی ۱۳۴
آخرین ویرایش۱۸ مهر ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱ )

نظر شما :