همایش و برنامه ها

همایش ملی ترویج و توسعه نانو

همایش ملی ترویج و توسعه نانو

به مناسبت هفته فناوری نانو، انجمن علمی نانو دانشگاه جهرم با همکاری سایر انجمن‌های علمی نانو و ستادهای ترویج نانو در دانشگاه‌های الزهرا (س)، شیراز و شهید باهنر کرمان، همایش ملی ترویج و توسعه نانو را برگزار می‌کنند.

ادامه مطلب