رؤسای پیشین

1. دکتر مسعود نادریان (از اردیبهشت 87 تا اسفند 89)       

       

2. دکتر بهرام شعبانی (از اسفند 89 تا مرداد 93)        

 

3. دکتر غلامرضا رحیمی (از مرداد 93 تا بهمن 93)         

              

4. دکتر مسعود نادریان (از بهمن 93 تا تیر 97)     

         

 

 5. دکتر کامبیز مینایی (از تیر 97 تا بهمن 1400)