پرتال کارکنان

شناسه۵
عنوان خدمت/وظیفهپرتال کارکنان
دسته بندیخدمات اعضای هیأت علمی - خدمات کارکنان
ار‌ائه دهندهاداره کارگزینی
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://portal.jahromu.ac.ir/web
شماره تماس07154372252-داخلی 142
آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱ )

نظر شما :