اعضای هیات امنا

ردیفنامنام خانوادگیسمت
1دکتر محمدعلیزلفی گلوزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنا
2دکتر محمدسلیمانیقائم مقام وزیر و رئیس هیات های امنا و هیات های ممیزه
3دکتر محمد حسنصادقی مقدمرئیس کمیسیون دائمی هیات امنا
4دکتر محمدعباس زاده جهرمیرئیس دانشگاه جهرم و دبیر هیات امنا
5دکتر امین الهبهاالدینیرئیس دانشگاه فسا
6دکتر غریبفاضل نیارئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون
7آیت الله لطف الهدژکامعضوحقیقی هیات امنا
8دکتر علیبهادری جهرمیعضوحقیقی هیات امنا
9دکتر محمد هادیایمانیهعضوحقیقی هیات امنا
10دکتر محمد رضارضاییعضوحقیقی هیات امنا
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲ مورد.