تقویم آموزشی نیمسال دوم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰

تاریخ : ۲۰ آذر ۱۴۰۰دانشگاه جهرم

مدیریت امورآموزشی و تحصیلات تکمیلی

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1401 1400

عنوان

از تاریخ

تا تاریخ

تاریخ پایان برای کارشناس

تایید استاد مشاور

ثبت نام مقدماتی

شنبه

1400/09/12

پنج شنبه

1400/09/18

دوشنبه

1400/09/22

جمعه

1400/09/26

انتخاب واحد اصلی

ورودی های 97 و ماقبل

شنبه 1400/11/16

ورودی های 98 و ماقبل

یکشنبه 1400/11/17

ورودی های 99 و ماقبل

دوشنبه 1400/11/18

ورودی های 1400  و ماقبل

سه شنبه 1400/11/19

انتخاب واحد مرحله دوم (مجاز برای تمام ورودی­ ها)

چهارشنبه 1400/11/20

پنج شنبه

1400/11/21

یکشنبه

1400/11/24

جمعه

1400/11/29

شروع کلاس ها

شنبه 1400/11/23

حذف و اضافه

چهارشنبه

1400/11/27

پنجشنبه

1400/11/28

شنبه

1400/11/30

از یکشنبه 1400/12/01

تا چهارشنبه 1400/12/04

ارزشیابی اینترنتی دانشجویان از اساتید

شنبه 1401/03/07

جمعه 1401/03/13

حذف اضطراری

چهارشنبه 1401/03/11

پنجشنبه 1401/03/12

حذف نیمسال

شنبه 1400/11/23

پنجشنبه 1401/03/12

امتحانات دروس عملی و آزمایشگاهی

شنبه 1401/03/21

چهارشنبه 1401/03/25

پایان کلاس ها

چهارشنبه 1401/03/25

شروع امتحانات نهایی

شنبه 1401/03/28

امتحانات نهایی دروس عمومی و معارف

شنبه 1401/03/28

یکشنبه 1401/03/29

امتحان نهایی درس زبان عمومی

پنجشنبه 1401/04/02

امتحان نهایی درس فارسی عمومی

پنجشنبه 1401/04/09

پایان امتحانات نهایی

جمعه 1401/04/10

مهلت ورود نمره توسط استاد

جمعه 1401/04/17